Nowe dane jak odchudzić się

resów wysiłku z krótkimi okresami regeneracji lub niższego tempa. Trening HIIT może być stosowany w różnych formach aktywności fizycznej, takich jak bieganie, skaka

Nowe dane jak odchudzić się diety

Pamiętaj o odpowiednim rozgrzewce przed treningiem

Trening HIIT (High-Intensity Interval Training) to intensywna forma treningu, która polega na naprzemiennym wykonywaniu krótkich, intensywnych okresów wysiłku z krótkimi okresami regeneracji lub niższego tempa. Trening HIIT może być stosowany w różnych formach aktywności fizycznej, takich jak bieganie, skaka