Aventum Kancelaria

Ograniczają one możliwość korzystania z nieruchomości

Aventum Kancelaria Nieruchomości gruntowe w Polsce są obciążone licznymi służebnościami na rzecz różnych podmiotów.

Tytułem przykładu, powszechnie występują rury gazowe.

Ograniczają one możliwość korzystania z nieruchomości, bowiem niezbędne jest wprowadzenie strefy ochronnej.
Polega ona na wyłączeniu pewnych działań w ramach tej strefy, na przykład nie można sadzić drzew bądź.

Widok do druku:

Aventum Kancelaria