warstwę Weila lub pas Weila)

Stomatologia Zabrze Stomatologia Zabrze
W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną, bogatokomórkową, i zewnętrzną, skąpokomórkową (tzw.

warstwę Weila lub pas Weila).

W warstwie Weila mają początek naczynia chłonne, które opuszczają ząb przez otw.

Widok do druku:

Stomatologia Zabrze